AW189K直升机发动机获EASA适航认证

             
danny1980121 0  0  0   
www.jieruiyuhang.com
2019-12-26 10:00
danny1980121 0  0  0   
北京捷睿宇航技术有限公司为美,俄,中,德,日韩等航空工业联合体提供各种技术服务,并便利技术人员交流往来,国际青年体验各国风土人情等,打破地域,民族,单纯信仰等壁垒,为实现人类和谐尽微薄之力; www.jieruiyuhang.com 400-109-1939
2019-12-26 10:04
(内容限5至500字)     当前已经输入 0